top of page

רלב"ד,רשות הלאומית לבטיחות בדרכים,משרד התחבורה,תמרורים,שלטים,מד מהירות,ספירות תנועה,נצנץ סולארי,נוהגים,מסמסים,פה,צג,במפר,חוליות,עמוד גמיש,נחום תקום,ריבק טכנולוגיות,שינויים בהרגלי,עיני חתול,קונוסים,מפרדת נתיבים,מצלמת,בטיחות,מחזיר אור,נפח,פילוח,מדרכה,ג7,306,לוח,

ספירות תנועה ,בדיקת מהירות, מדי  צגים צג ,נפח V85 ,ריבק שינויים בהרגלי, טכנולוגיות,שוקי,עיני חתול,עמוד נחום תקום,במפר,פס האטה,תמרור עצור,תמרורים סולאריים,נתיבי ישראל,מע"צ,התראת גובה,מפרדת נתיבים,נצנץ,פנס מהבהב,דחליל משטרה,צקלקה כחול אדום,גשר תאורה,פנס מבריק,מעבר חצייה חכם,תאורת רחוב,לוח התמרורים,בין עירוני,חד סיטרי,אבטחה,מואר,מאיר,נראות,בהיקות,מיליקנדלה,עמוד אוסטרלי,נתיק,מחסום אקורדיון,שומר חניה אלחוטי,הולחך רגל מודגש,מראות פנורמיות,מראה,ראדר,תוצרת גרמניה,ספרת,טנועה,בדיכה של מעירוט

ישנם כיום כשני סוגים של עיני חתול המאושרים ליישום על ידי משרד התחבורה, פרט ששקוע בתוך הכביש ופרט שבולט מעל המיסעה, הצבע המאושר להתקנה לבן, קצב ההבהוב חייב להיות הבהוב בשנייה.

במקומות רבים בארץ הותקנו העיני חתול לפני מעברי חצייה ולפני פסי האטה.

הפרט המומלץ ביותר להתקנה בו קיימים עומסי תנועה הנו הפרט השקוע.

 

מפרט לבדיקה ולאישור של סמנים מחזירי אור לסימון 
דרכים (המכונים גם "עיני חתול")

 

!אם נוהגים לא מסמסים

״עיני חתול״ סולאריים

 

עיני חתול סולארי שקוע
עיני חתול סולארי שקוע
עיני חתול סולארי חיצוני
עיני חתול סולארי שקוע
bottom of page