top of page

רלב"ד,רשות הלאומית לבטיחות בדרכים,משרד התחבורה,תמרורים,שלטים,מד מהירות,ספירות תנועה,נצנץ סולארי,נוהגים,מסמסים,פה,צג,במפר,חוליות,עמוד גמיש,נחום תקום,ריבק טכנולוגיות,שינויים בהרגלי,עיני חתול,קונוסים,מפרדת נתיבים,מצלמת,בטיחות,מחזיר אור,נפח,פילוח,מדרכה,ג7,306,לוח,

ספירות תנועה ,בדיקת מהירות, מדי  צגים צג ,נפח V85 ,ריבק שינויים בהרגלי, טכנולוגיות,שוקי,עיני חתול,עמוד נחום תקום,במפר,פס האטה,תמרור עצור,תמרורים סולאריים,נתיבי ישראל,מע"צ,התראת גובה,מפרדת נתיבים,נצנץ,פנס מהבהב,דחליל משטרה,צקלקה כחול אדום,גשר תאורה,פנס מבריק,מעבר חצייה חכם,תאורת רחוב,לוח התמרורים,בין עירוני,חד סיטרי,אבטחה,מואר,מאיר,נראות,בהיקות,מיליקנדלה,עמוד אוסטרלי,נתיק,מחסום אקורדיון,שומר חניה אלחוטי,הולחך רגל מודגש,מראות פנורמיות,מראה,ראדר,תוצרת גרמניה,ספרת,טנועה,בדיכה של מעירוט

סקר תחבורה ותנועה

הנתונים המתקבלים מספירות התנועה מיועדים ליועצי תנועה, למהנדסי התנועה ולאנשי המשטרה בפיקוח המשטרתי בדרכים. הנתונים משמשים לתכנון ולאחזקת הדרכים בהתאם לתנועה העוברת בהן, לביצוע מחקרים כלכליים ותחבורתיים ולחקר תאונות הדרכים.

שיטת הספירה הוותיקה:

הספירות מבוצעות באמצעות מכשירי תנועה מיוחדים המונים את התנועה העוברת בכל שעה בקטעי הדרך במשך תשעה עד עשרה ימים. לבסיס הנתונים של הפרסום נגזרים נתונים של שבוע (ימים ראשון עד שבת) עבור כל קטע שנבדק. המונים הקיימים  פועלים לפי העיקרון הפנאומטי: צינור חלול, המתוח לרוחב הכביש, מעביר פעימה (פולס) כאשר גלגלי הרכב עולים עליו והמונה צובר את מספר הפעימות. מכאן שהספירה היא למעשה ספירת צירים, ומספר כלי הרכב המתקבל מושווה למספר כלי רכב בעלי שני צירים (יר"מ). פירוש הדבר, שרכב עם ארבעה צירים יירשם כשני כלי רכב.

בקטע כביש חד-מסלולי נספרת התנועה לשני הכיוונים יחד, בקטע כביש דו-מסלולי נספרת התנועה לכל מסלול בנפרד.

בטכנולוגיה שבריבק משתמשים הנה טכנולוגית דופלר/צילום תנועה, בטכנולוגית דופלר כל תנועה החוצה על פני המכשיר נמדדת במספר מדדים: מהירות,אורך הרכב,שעה,תאריך. בסיום ביצוע המדידה מופקים דוחות מפורטים מה נפח התנועה שעבר על פני ימי המדידה שנתבקשו.

בדוחות התנועה שאותם אנו מפיקים ממכשיר המדידה אנו נקבל את הפרטים הבאים: כמות כלי רכב שנמדדו, פילוח לפי 6 סוגים של אורכים שונים של כלי רכב, מהירות מרבית של הרב,מהירות ממוצעת של הרכב,והנתון החשוב ביותר V85 בק"מ לשעה. בדוחות הבדיקה ניתן לקבל כמה אחוזים מכלי הרכב היום רכבי משא, מה אחוז העומס תנועה מתוך יממה בכביש באותו קטע נבחר, כל כמה שניות עבר רכב. מבחינת מדע מדויק רמת בדיקת המהירות הנה הנתון המשמעותי ביותר והמדוייק ביותר בבדיקת מהירות באמצעות טכנולוגיית דופלר.

אנו מבצעים בדיקות נפחי תנועה,ספירות מדידות מהירות כ"ר,פילוח לפי סוג רכב (משאית,סמיטריילר,מיניבוס,רכב פרטי,אופנוע,אופניים,הולך

רגל) בדיקה בחד סיטרי,בדו סיטרית,שירות מהיר עם פיענוח תוך 2 שעות

ציוד טכנולוגי מיוחד מאפשר לנו לבצע את המיבדק וולא כל טכנולוגיה מסורבלת של מצלמות או כבלים על הכביש.

השמה פשוטה בשטח וקבלת נתונים במיידי

את השרות אנו מפעילים בכול הארץ

עיריות,מועצות,מפעלים ועוד

רמת דיוק של מהירויות כ 98 אחוז

דוחות פי דף אף מופקים עם כ 300 דפים של דטה.

V85 

לפי אחוזים

לפי מהירות מירבית

!אם שותים לא נוהגים

ספירת תנועה

 

bottom of page